MVP Trenčín a Brno

English version

Doslova na poslední chvíli jsem Kuli hlásila na mezinárodku do Trenčína a do Brna. A jako kdybych tušila že na Kuli se jaro projeví poněkud dříve než podle kalendáře a vystavování vezme pevně do vlastních tlapek. Cesta do Trenčína i zpět proběhla klidně, Kuli se ochotně podělila o sedačku s Tedem a já jsem se snažila pro Líbu být užitečnou navigátorkou. Stejně tak příjemné bylo i podvečerní posezení u mé sestřenice Radky, kde jsme nocovali.

Česání i úpravu Kuli před kruhem trpělivě snášela, ovšem v kruhu samotném už mi předvedla že život není jen to co jsme si doma tak pečlivě trénovaly a začala mi dokazovat oč pestřejší je realita.

Vodítko měla za báječnou věc k přetahování...

Běhání považovala za tak skvělé že odmítala zastavit...

Na protest proti zastavení mi začala cupovat tkaničky na botách...

Asi se někde doslechla že "předvádění" je odvozeno od "předvádět se" a rozhodla se to vzít doslova.

Fakt, že i přes tu estrádu v kruhu si naprosto neuvěřitelně odnesla výborná 3 mě naprosto šokoval a příjemně překvapil.

Díky této zkušenosti jsme se na všech dostupných místech začali věnovat nácviku stání v klidu a poklusu bez snahy orafávat mi tkaničky či kotníky. Trénovali jsme klus na ledě na místní zamrzlé tůni, postoje na rušné nádražní hale, zuby v autobuse, no prostě všechny myslitelné ruchy a vzruchy jsme se snažili do nácviku zahrnout.

V Brně se dostala Kuli do ruky tetě Líbě z chovné stanice Leawrey, o které jsem doufala že její radost ze života v kruhu poněkud zkrotí a skutečně jen díky profesionálnímu přístupu handlerky si Kuli i z Brna odnesla z konkurence šesti mladých fen hodnocení výborná 2 a skvělý posudek. I v Brně totiž své předvedení pojala ve stylu "one dog show" a svým výstupem v kruhu rozhodně nijak neoslnila. Začínáme mít podezření že kromě vlkodlaka a krokodýla má v rodokmenu někde krevní linii chrta.

Z Brna jsme si odvezli několik důležitých poznatků:

  1. Den před výstavou je potřeba Kuli vzít na procházku alespoň 10 km dlouhou.
  2. Dohlédnout na to, aby během této procházky neprováděla svou oblíbenou předvýstavní úpravu válením v mokrém sněhu a rejem mezi všemi dostupnými bodláky.
  3. Na výstavu jí nechat běžet za autem nejméně polovinu cesty.
  4. Na výstavě s ní kruh neprobíhat předem aby opět nezískala dojem že je tam připraven výhradně pro ní.
  5. Vybavit handlera batohem s asi tak dvaceti kilogramy různých psích dobrot a ještě na výstavě Kuli nechat přejíst do bezvědomí aby opět nepůsobila dojmem že jídlo viděla naposledy před týdnem a to ještě pouze na obrázku.

...a tady máte pár fotek těch vzácných prchavých okamžiků kdy Kuli stála a nepokoušela se handlerce sežrat ledvinku s pamlsky...

V BRNĚ KULI PROŠLA BONITACÍ S VÝSLEDKEM VÝBORNÁ, CHOVNÁ 53 cm

FOTO

International Dog Show in Trenčín and Brno

LI sent the application for International Dog Shows in Trenčín and Brno literally at the last moment. As if I knew that the spring is going to influence Kuli´s behavior a bit earlier than according to the calendar. The trip to Trenčín and back was without complications, Kuli didn´t protest against Ted sharing the back seat with her and I tried to make myself useful for the driver by finding the trip route on the map. Later we spent a pleasant evening at my cousin Radka´s home where we stayed overninght.

Kuli was very patient when combing and grooming before the show, but later in the ring she decided to show me that life is not what we so carefully rehearsed at home and started to prove that reality is much more colorful.

The leash she considered a perfect thing to play with...

Running was such a great thing for her that she repeatedly refused to stop...

As a protest against finally stopping her she started to untie my shoelaces...

She must have heard what the word "show" means and she decided to make it verbatim.

The fact that in spite of the circus in the ring she left with Excellent 3 was both shocking and very pleasantly surprising to me.

Thanks to this experience we started to rehearse standing still and running without the efort to bite off my shoelaces and ankles. We rehearsed running on slippery ice when the river froze, standing still in busy railway station hall, teeth showing in the bus...we simply tried to rehearse in all possible busy places and situations.

In Brno Kuli went into the ring with aunt Líba from Leawrey kennel and I hoped that she might be able to tame her joy for life and only thanks to the professional approach of the handler Kuli got Excellent 2 amongst six young bitches in the ring and left with excellent judgment. Also in Brno Kuli performed her "one dog show" behavior and really didn´t do very well as a professional show dog. We are starting to suspect also a greyhound aside from werewolf and crocodile in her bloodline.

We learned some important experience to use at future shows:

  1. Day before the show it is necessary for Kuli to have at least 10 km walk
  2. Make sure she is not performing her favorite pre-show grooming by rolling in wet snow and running wildly amongst the thistles and weeds
  3. Let her run behind the car at least half of the distance to the show
  4. Never enter the ring before the show so that she wouldn´t have the impression the ring was prepared for her only
  5. Handler must have a bacpack with at least 20 kilograms of dog treats and Kuli must eat as much as she can just before the show otherwise she will again look like she hasn´t seen food for a week and that was only in the picture

...and here some photos of the precious fleeting moments when Kuli stood stil and wasn´t trying to rip the handler pocket with treats...

IN BRNO KULI GOT HER BROODING JUDGMENT AND WAS RECOGNIZED AS EXCELLENT BROOD BITCH, 53cm

FOTO