Ježčí trampoty

English version

HAF! HAF! HAÚÚÚÚÚ! POMOC! VRAŽDA! ÚÚÚÚÚÚÚÁÁÁÁÁÍÍÍÍÍÍÍÍÍÉÉÉÉÉÉÉ!

Ze zahrady se linou děsivé zvuky nasvědčující tomu že psi se zbláznili. Oprava, jeden pes se zbláznil.

Nanynka.

Podobnými uširvoucími skřeky nás v poslední době už párkrát počastovala a proto jsme nevyrazili opět ven v panice že někde hoří nebo že se neznámý pachatel snaží Nanynce utrhnout hlavu, ale čilou analýzou situace a vřískotu na zahradě jsme dospěli k závěru že Nanynka opět zajistila narušitele naší zahrady - ježka.

Ježek je v lidovém podání zvíře milé a dobromyslné, pije z mističek mlíčko a na bodlinkách si nosí spadaná jablíčka, ovšem v Nanynčiných představách narůstá do rozměrů a nebezpečnosti sedmihlavého draka. Nikdy jsme nezjistili co ježky na naší zahrádce tolik přitahuje, faktem ovšem zůstává že toto byl během dvou měsíců již třetí ježek, kterého se Nanynka pokusila sežrat. Naopak Kuli, věrna svým zásadám z mládí, kdy jsme několikrát ježka potkali ve městě na chodníku, se s ježky nadšeně kamarádí, vrtí na ně ohonem a vyzývá je ke hře, ale mlčky a tiše, protože si již několikrát praktickou zkušeností ověřila, že pokud pichlavého hosta objevíme, je okamžitě přemístěn do kyblíku a odnesen mimo zahradu kam za ním nemůže. Začínáme být přesvědčeni, že mezi místní ježčí populací se zpráva o nesmírně přátelsky naladěném psovi rozlétla rychlostí blesku, protože za celý svůj život ve městě jsem nepotkala tolik ježků a tak často, a navíc ještě na naší vlastní zahrádce, utopené v okolním městském asfaltu. Živě si dokážu představit dialog místní ježčí mládeže:

"Hele, hoši, fakt, já tam byl, je to príma holka, pokecáte si a ještě vám nabídne okousanou kost."

"Kdybys nepovídal!"

"Fakt, běžte se podívat sami..."

Nu a ježci zřejmě šli. S čím ovšem nepočítali byla rasisticky smýšlející Nanynka, která se rozhodla že na naší zahrádku mají ježci vstup zakázán a když už je nedokáže zakousnout, alespoň je uštěká a uvřeští k smrti.

Proto v případě zaslechnutí výše uvedených skřeků následuje sehraná bleskurychlá akce likvidace ježčího narušitele v následujícím pořadí:

1) Nanynka děsuplným jekotem oznámí přítomnost ježka na svém výsostném území

2) Já i Dan vyzbrojeni baterkami sprintujeme na zahradu ověřit hypotézu o přítomnosti ježka

3) Nastává krize, ježek není k nalezení, Nanynka vřeští jako když jí na nože berou a my marně s baterkami propátráváme terén. Psy se snažíme držet dál aby od ježka nechytili blechy či jiné breberky.

4) Ježek stále ještě není k nalezení, ovšem Nanynka opodál  předvádí epileptický záchvat

5) Nasazujeme krajní řešení situace, pouštíme do akce Nanynku

6) Nanynka krvelačně vyráží identifikovat pozici narušitele, během tří vteřin ho nalézá a stupňuje svůj jekot do hysterického vřesku protože ježek použil nefér manévr stočení se do klubíčka a nenechal se sportovně zakousnout

7) Odchytáváme Nanynku (zde je zapotřebí nás obou, takže odkládáme baterky) V této fázi se ježek obvykle ze své pozice pokusí přemístit na strategicky výhodnější místo a proto je po uklizení Nanynky čas od času potřeba zopakovat fázi 5 až 7.

8) Za pomoci lopatky nabíráme ježka do plastového kyblíku který vzhledem k frekvenci ježčích návštěv už neslouží téměř jiným účelům.

9) Za vydatného láteření kdože se s tím ježkem má tahat až na svah k řece (ve městě by ho něco mohlo přejet) v jedenáct/jednu/tři ráno se vydáváme ježka pustit na svobodu v bezpečnější oblasti.

10) Ježek v kyblíku po cestě obvykle neleží smotán do klubíčka ale bojovně se ježí, prská, funí, hrabe po stěnách a vůbec se všemožně snaží dostat zpět za psy na zahradu. Buď s Kuli ještě neprobrali všechny důležité záležitosti, nebo se chce pomstít Nanynce že jim překazila mejdan.

Teď už jen doufáme že stejně jako se mezi místní ježčí populací roznesla zpráva o bezvadné psí holce co se s ježky kamarádí, rozlétne se i jako blesk zpráva že místo jejího pobytu střeží krvelačná děsuplně kvílející nestvůra tak jako princeznu drak.

Pevně doufáme, že mezi ježky není mnoho odvážných princů....

 

FOTO

Hedgehog Troubles

BOW! WOW! HAÚÚÚÚÚ! HELP! MURDER! UUUUUAAAAIIIIEEEEEEEE!

Horrifying sounds are heard in the garden causing us think that the dogs have gone crazy. Correction. One dog has gone crazy.

Little Nanu.

She had shown us similar deafening roar a couple of times recently and so we didn´t dash outside panicking that there is a fire or that the unknown culprit is trying to rip Nanu´s head off. By swift analysis of the situation and yelling in the garden we came to conclusion that little Nanu found an intruder - hedgehog.

The hedgehog is according to all opinions very kind and peaceful animal drinking milk and carrying fallen apples on his needles but in Nanu´s brain he grows into size and danger comparing only to seven-headed dragon. We never vound out what attracts the hedgehogs to our garden. The fact is that it was the third hedgehog in two months that Nanu was trying to eat. Kuli, on the contrary, remains true to her experience from youth when we met hedgehogs several times on the town sidewalk. She eagerly makes friends with them, invites them to games - all that in complete silence because she has many times experienced hedgehog carried by us from the garden as soon as we found the prickly guest there.  We are starting to believe that the news about very friendly dog has travelled like a flash in local hedgehog population because never in my life I have met so many hedgehog and so often, and on top of all in our own garden, deep in the town center. Very lively I can imagine local young hedgehog gang talking:

"Hey, guys, really. I was there, she is a a hot fox, you can talk about everything and she even lets you bite on her chewing bones."

"Don´t pull my leg, will you?"

"I am not kidding you, go see for yourself..."

Well, and the hedgehogs went. One unexpected thing was our racist Nanu who decided that no hedgehogs are allowed in our garden and if she is not able to eat them, she can still yell their heads off.

So in case of hearing abovementioned yells a very professional and quick action starts as follows:

1) Little Nanu announces with terrifying yell presence of the hedgehog on her private grounds

2) Both Dan and me armed with torches dash in the garden to confirm hedgehog hypothesis

3) Crisis comes, the hedgehog is nowhere to find. Little Nanu keeps yelling and we keep scanning terrain uselessly. We are also trying to fight the dogs off so that they wouldn´t catch fleas or different pests from the hedgehog.

4) The hedgehog is still nowhere to be found, but Nanu is performing a real epileptical fit

5) We are forced to use our last weapon, we let Nanu take the action

6) Little Nanu with bloodthirsty yell jumps to identify the intruder´s location, finds him in three seconds and rises her yell in hysterical roar because the hedgehog used unfair maneuver of rolling itself in the ball and didn´t let himself to be killed

7) We hunt Nanu again (it is necessary we both cooperate so we have to put away the torchlights) In this phese the hedgehog usually tries to relocate to strategically better location and that is why after catching Nanu again it is sometimes necessary to go back to phase 5-7

8) Using a showel we place the hedgehog in plastic bin which is due to frequent hedgehog visitor used for these purposes only

9) We start our journey out of town to the river swearing very badly about hedgehogs and necessity of their visits at eleven/one/three o´clock at night. Town is dangerous for hedgehog and so it is necessary to let him go outside of town.

10) Usually the hedgehog doesn´t lie peacefully in the bin. He bravely ruffles his pins, hisses, digs in the walls and uses all means to get back to dogs in the garden. Either he wants to finish the important talk with Kuli or take his revenge on little Nanu for spoiling their party.

We can only hope now, that just like the news of the great and friendly dog girl will the hedgehogs pass the news that she is guarded by bloodthirsty yelling monster just like princess is guarded by a dragon.

We also do hope that there are not many brave princes among hedgehogs...

 

 

 

FOTO