NVP Olomouc - píše Kuli

English version

Ten den se mi vůbec nějak nechtěl líbit - večer před tím mě panička česala, navlékala mi vodítko a hrála si se mnou na to jak stojím a koukám. Dost nudná hra říkala jsem si, ale když jsem jí chtěla vylepšit trochou skákání a štěkání, tak se na mě zlobila. Hm, znám mnohem lepší hry, ale panička se je vůbec nechtěla naučit. Divný večer a navíc bez večeře. Tolik jsem snad přece nezlobila, ne?

Taky mi bylo divné, že mě vzbudili a vytáhli z boudičky v dobu, kdy všichni slušní pejskové ještě spí. Viděla jsem sbalený batůžek se svým kartáčem a kapsu na dobroty a napadlo mě, že se někam vyráží a tak jsem si k němu přinesla ještě plyšovou kost. Pro jistotu, kdybychom se třeba už neměli vrátit tak abych měla nějakou hračku. Za to mě panička pochválila a dala mi piškotek. No, to nebyl špatný začátek.

Pak mě naložili do auta kde mi pohodlně ustlali mým koberečkem a někam jsme jeli. Trvalo to dlouho a potom už to nebylo ani tak pohodlné protože ke mně mezitím přistoupil kamarád Múny a polovinu koberečku mi zabral! Sice jsem se snažila na paničku štěkat aby viděla že mi to vadí, ale ta dělala že mě neslyší.

Nakonec jsme dorazili k takové hale, byla tam sice spousta psích kámošů, ale ani jeden si se mnou nesměl hrát a ani mě panička z vodítka nepustila. V té hale byl zmatek, spousta lidí a psů a hrozný hluk. Ještěže jsem měla na ležení svůj kobereček, aspoň mě dlaždice nestudily do bříška. Panička mě tam zase česala a teta co jela s námi mi chtěla střihat tlapky - jé, to se mi ale vůbec nelíbilo! Jenže mě nakonec položily na bok a tak jsem to přetrpět musela. A pak už jsme jen seděli a koukali na ten plácek před námi, kde se směli proběhnout napřed Múny s kamarády a pak já se psími kamarádkami - ale pořád jenom dokolečka a pak zastavit a stát a koukat - hele, zase ta nudná hra! Nějaký cizí pán mi koukal na zuby a povídal si s paničkou a pak měla najednou panička velikou radost a já tedy taky i když jsem nevěděla proč. No, to vlastně nevadí, důležité bylo že mi dala další piškot! Řekla mi taky, že jsem byla strašně šikovná a ze všech nejkrásnější, jako kdyby to nevěděla už dávno. No, lidi jsou někdy zvláštní...a my psi s nimi musíme mít holt trpělivost.

Za odměnu nás s Múnem (který byl prý taky nejkrásnější) pozvali na oběd do restaurace. Sami si tam dali něco co strašně smrdělo česnekem ale nám dali krásně voňavé sušené dršťky. To jsme si dali! Taky jsme si tam zdřímli, protože lidi se s jídlem pářou hrozně dlouho. To  bude asi tím že nemají tak krásné zuby jako my psi.

Ještě jsme museli docela dlouho čekat ve velké hale plné psů na to, až nám dovolí vyběhnout na ten modrý koberec uprostřed. Strašně jsem se nudila a panička říkala že zlobím a tak jsem jí to pak vynahradila když jsme konečně běhali po tom modrém koberci. Ochotně jsem s ní hrála tu její nudnou hru na to jak stojím a koukám a vypadám nejkrásnější a tak mě potom zase hodně pochválila. Páníček z nás měl radost a koupil mi dvě největší a nejvoňavější masové kosti, co jsem si v jednom stánku vybrala.

A pak už nás zase naložili do auta a vezli a vezli, jenže to jsme s Múnem byli tak unavení, že jsme celou cestu spali. Doma jsem dostala tu velikou voňavou kost a když jsem jí snědla, tak jsme šli všichni spát.

Ti lidi jsou vážně divní, znám mnohem lepší dny a rozhodně zábavnější hry a to se za nimi ani nemusí tak daleko.  Snad se mi jim to podaří jednou vysvětlit.

 

FOTO

National Dog Show Olomouc - Kuli writes

I didn´t like that day at all. The evening before my mistress was brushing my coat, put the leash on my neck and we played a game "stand still and look pretty". Quite boring game if you ask me, but when I tried to bring some life into it by jumping and barking, she didn´t like it. Well believe me I do know much better games, but my mistress didn´t want to learn them. Strange evening and even without dinner. I guess I wasn´t such a bad dog to deserve this, was I?

Also I got suspicious when they woke me up and called from my doghouse at the time when all well behaved dogs are sleeping. I saw packed bag with my brush and pocket with treats and I figured we are going somewhere and so I brought my toy bone. Just to make sure I have something to play with in case we are not coming back. My mistress was glad and gave me a treat. Well, not a bad start of a day.

Then they put me in a car where I lay comfortably on my carpet and we drove somewhere. It took a long time and it wasn´t that comfortable either because in the meantime we picked my friend Moony up and he took half of my carpet! I tried to bark my protests but my mistress was pretending not to hear me. 

Finally we came to a building where a lot of dog friends waited but not even one of them was allowed to play with me and I couldn´t get off the leash either. There was real rush inside, many people and dogs and a lot of noise. Good thing  I had my carpet to lie on, the tiles were very cold on my belly. My mistress was again brushing me and her friend who was there with us wanted to cut hair on my feet - and I didn´t like that at all! They had to put me on my side and I had to suffer it till the end!  And in the end we were just sitting and watching the empty space in front of us where first Moony and his friends were allowed to run and later my friends and me. We were running only in circles and suddenly stand still and look pretty - hey, that´s that boring game again! Some man came to look at my teeth and was talking to my mistress and all of the sudden she was very happy and of course so was I even though I didn´t know why. Well, it wasn´t important after all, the important thing was I got another treat. My mistress told me I was very good and the prettiest af all as if she didn´t know this before. People are strange sometimes, we dogs must be patient when dealing with them.

As a reward Moony and I (Moony was supposed to be the prettiest of all, too) were invited to have lunch in a restaurant. Masters ate something with horrible garlic odour but we were given fantastic and fragrant dried guts. What a treat! Also we had a quick nap because the lunch takes people a lot of time. It must have something to do with the fact that their teeth are not nearly as pretty as ours.

Later we had to wait for quite a long time in a large hall full of dogs to be allowed to run on the blue carpet in the middle. I was really bored and my mistress told me I was a bad dog. So I made it up for her when we were finally invited onto the blue carpet. I played that boring game, stood still and looked veeery pretty and so she was happy with me again. Master was happy too and bought me two biggest and most fragrant meaty bones which I chose at a stand.

And finally we could get in the car again and we drove and drove, but Moony and I were so tired this time that we were sleeping all the way. And at home I was given the big and fragrant bone and after I finished it we all went to sleep.

People are really strange sometimes. I know much better days and much more entertaining games and we don´t even have to travel that far for them. I hope one day I can explain it to them.

 

 

FOTO